World Horti Center

In elke regio waarin het CIV T&U actief is, ontstaan Meetingpoints waar het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerkt aan betekenisvolle opleidingen, afgestemd op de nationale en internationale praktijk. In deze samenwerking zal de ontwikkeling van beroepscompetenties dicht bij bedrijven (dus “in optima forma”) mogelijk worden gemaakt. Het CIV T&U levert daar een belangrijke bijdrage aan de benodigde content en manieren om tot goede Meetingpoints te komen.

WHC_intern.jpg

World Horti Center is het kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, creeren en inspireren. World Horti Center wordt jaarlijks door zo'n 40.000 internationale vakmensen bezocht: van kwekers, retailers voedingstuinbouw, teeltbenodigdheden, kasconstructeurs, veredelingsbedrijven tot overheden. Daarnaast biedt World Horti Center een leeromgeving voor wereldwijd toptalent uit het mbo (MBO Westland), hbo (Inholland) en werkt samen met vooraanstaande kennisinstellingen. Een voorbeeld hiervan is de Greenport Hub (colleges van TU Delft, Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam). Door samen te werken aan lesprogramma's waarbij de nadruk ligt op kennis, innovatie en internationalisering die aansluiten op de praktijk creeren we goede carrierekansen, gemotiveerde vakmensen en werknemers.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

World Horti Center is een unieke samensmelting van onderzoek, demonstratie en educatie. Het centrum is een samenwerking tussen Demokwekerij Westland, MBO Westland (Albeda, Lentiz, ROC Mondriaan), Greenport Food & Flower Xperience en gemeente Westland. Met deze samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven zal tuinbouw nationaal en internationaal op een hoger niveau worden gebracht.