Greenport Venlo

In elke regio waarin het CIV T&U actief is, ontstaan Meetingpoints waar het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerkt aan betekenisvolle opleidingen, afgestemd op de nationale en internationale praktijk. In deze samenwerking zal de ontwikkeling van beroepscompetenties dicht bij bedrijven (dus “in optima forma”) mogelijk worden gemaakt. Het CIV T&U levert daar een belangrijke bijdrage aan de benodigde content en manieren om tot goede Meetingpoints te komen.

  • IMAG1696.jpg

Het Meetingpoint Greenport Venlo concentreert zich op de speerpunten die in deze dynamische regio zijn geformuleerd.

Binnen de tuinbouwsector in de Greenport Venlo zijn een aantal zaken van belang:

  • Voldoende kwalitatief personeel: hiervoor zijn goede opleidingen en trainingen nodig die aansluiten op de behoefte van de bedrijven;

  • Voldoende kwantiteit: opleiden van voldoende mbo-niveau 3 en 4 deelnemers binnen de glastuinbouw en boomteelt. Hierbij wordt intensief samengewerkt met bedrijfsleven via onder andere ondernemerscollectieven zoals Step2Green, AB Werkt en via de Klankbordgroep tuinbouw;

  • Verbinding leggen met innovatieve bedrijven om hiermee innovatie binnen het onderwijs te stimuleren en in te spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt.

IMAG1834.jpg

Het afgelopen jaar hebben we ons vooral gericht op het vernieuwen van het onderwijscurriculum, het opzetten van de organisatie en het versterken van ons netwerk. 

Momenteel lopen er concreet een groot aantal activiteiten. Zo is er een gezamenlijke uitvoering voor BBL-studenten georganiseerd samen met Helicon. Hiermee is een stevige opleiding ontwikkeld voor Zuid Oost-Nederland. Verder worden samen met het bedrijfsleven activiteiten uitgevoerd ten behoeve van het vergroten van de instroom van studenten. In samenwerking met andere partners organiseren we kennisdagen voor leerlingen en voor medewerkers van bedrijven.

IMAG1713.jpg

De partners van Meetingpoint Greenport Venlo

Het Meetingpoint Greenport Venlo richt zich op bedrijven in de regio Greenport Venlo. Naast een groot aantal productiebedrijven zijn er ook nauwe contacten met handelsbedrijven, veredelingsbedrijven en overige toeleverende of afnemende bedrijven.

Euregionaal en internationaal worden er ook contacten onderhouden met diverse landen.  Dit komt mede door de spin-off van de Floriade 2012 in Venlo. Samen met 3 andere kennispartners (Greenbrains) worden kennis- of onderzoeksvragen van ondernemers beantwoord.