Groen onderwijscentrum

In elke regio waarin het CIV T&U actief is, ontstaan Meetingpoints waar het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerkt aan betekenisvolle opleidingen, afgestemd op de nationale en internationale praktijk. In deze samenwerking zal de ontwikkeling van beroepscompetenties dicht bij bedrijven (dus “in optima forma”) mogelijk worden gemaakt. Het CIV T&U levert daar een belangrijke bijdrage aan de benodigde content en manieren om tot goede meetingpoints te komen.

Groen=Poen10 Lisa6.jpg

Groen onderwijscentrum in Aalsmeer is een samenwerking van het Wellantcollege, hogeschool Inholland, Greenport Aalsmeer en de Amsterdam Economic Board. Groen onderwijscentrum verbindt, innoveert en inspireert. Het centrum verbindt beroepsopleidingen van het mbo en hbo met de bedrijven in de Greenport en ontwikkelt activiteiten om de vele toekomstmogelijkheden van de sector bij jongeren bewust te maken.

GreenMeetsJeans17 Lisa3.jpg

Activiteiten Groenonderwijscentrum

'Diner Pensant'

Vertegenwoordigers van het groene bedrijfsleven komen gezamenlijk aan tafel met studenten van Inholland hbo en Wellantcollege mbo. Het doel van de avond was om in een ongedwongen sfeer verbinding te maken. Wat kunnen onderwijs en bedrijfsleven voor elkaar betekenen en hoe versterken we de samenwerking. Een mooi menu, als decor voor de gesprekken, waarbij naast iedere smakelijke gang ook een uitdagende vraag werd opgediend.

‘Green meets Jeans’  
Om te ontdekken dat de branche dynamisch en innovatief is, organiseerde het Groen onderwijscentrum het kennis-event ‘Green meets Jeans’, speciaal voor leerlingen van de bovenbouw van het vmbo. Doel van dit event was de instroom te vergroten naar het groene onderwijs en deze vmbo’ers te interesseren voor een vervolgopleiding op het MBO Groen.

‘Groen is Poen’
Om goed gekwalificeerde arbeidskrachten in de tuinbouwsector te behouden, is blijvende ontwikkeling op innovaties en actuele thema’s van groot belang. In het kader van een ‘Leven Lang Leren’ organiseert  het Groen onderwijscentrum met regelmaat kenniscafé’s. In het café wordt stilgestaan bij een actueel thema, waarbij de kennisbehoefte wordt gepolst en vertaald naar een vervolg in de vorm van workshops seminars of training. ’Groen is Poen’ was de aftrap. Zo’n vijftig geïnteresseerde stakeholders uit de groene sector lieten zich informeren over het thema ‘winst behalen uit duurzaamheid’.

DinerPensantGO EE27 lisa10.jpg

Groen onderwijscentrum ontwikkelt activiteiten om jongeren te interesseren voor een opleiding en een carrière in de Groene sector. Om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de wensen uit de praktijk is er nauw contact met het bedrijfsleven. Toekomstgerichte bedrijven in de greenport zoals: Royal Van Zanten, Takii Europe B.V., HilverdaKooij, Beekenkamp, Naktuinbouw en Looije Tomaten vormen een netwerk van preferente bedrijven die actief mee bouwen aan het Groen onderwijscentrum. Groen onderwijscentrum wil graag samenwerken met meer van deze actief betrokken bedrijven. Groen onderwijscentrum is actief voor de greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek.

Partners van Meetingpoint Groen Onderwijscentrum

Aalsmeer logos.png