Prinsentuin - Natuurlijk tomaat

In elke regio waarin het CIV T&U actief is, ontstaan meeting points waar het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerkt aan betekenisvolle opleidingen, afgestemd op de nationale en internationale praktijk. In deze samenwerking zal de ontwikkeling van beroepscompetenties dicht bij bedrijven (dus “in optima forma”) mogelijk worden gemaakt. Het CIV T&U levert daar een belangrijke bijdrage aan de benodigde content en manieren om tot goede meetingpoints te komen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Het Prinsentuin College brengt als Meetingpoint binnen de Regio West-Brabant onderwijs, bedrijfsleven en overheidsinstellingen nader tot elkaar. Het initiëren van thema en netwerk bijeenkomsten draagt bij aan de onderlinge afstemming en  de ontwikkeling  van de regio. Met behulp van modulair onderwijs en een actieve cursustak, biedt het Meetingpoint het bedrijfsleven een solide basis voor het opleiden van vakmensen. Dit alles vanuit de gedachtegang van een leven lang leren, toenemende zelfsturing, resultaat verantwoordelijkheid en het realiseren van doorlopende leerlijnen. Vanuit het meetingpoint worden tevens diverse promotie activiteiten georganiseerd, om de agribusiness binnen de regio op een positieve manier te profileren.

Foto 3.jpg

De focus van het meetingpoint Prinsentuin College ligt op het intensiveren van de bestaande samenwerkingsverbanden met Vereniging glastuinbouw Steenbergen, Ka(n)srijk Made, Treeport Zundert en Greenport Midden-Brabant. In samenspraak met het bedrijfsleven wordt er gewerkt aan de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Foto 2.jpg

Ook werkt het Meetingpoint aan een duurzame oplossing voor de toenemende arbeidsvraag vanuit de sector. Er wordt binnen de regio samen met de ZLTO gekeken naar het toekomstbestendig maken van de kleinschalige agrarische bedrijven. Een concreet voorbeeld hiervan is het perspectief Strijbeek, waarvan vereniging Markdal de initiatiefnemer is.

Partners van Meetingpoint Prinsentuin