Biobased

Ondernemen volgens de Biobased principes wordt steeds belangrijker. Termen zoals duurzaamheid en kringloopge­richt ondernemen horen bij veel bedrijven van deze tijd. Daar horen ook innovatieve teeltmanagers bij. Deze grensverleg­gende procesdenkers leiden we op met de Biobased module.

In deze module leert de mbo-student te innoveren. Dat betekent dat het productieproces op een andere manier wordt bekeken. Innovatie is belangrijk, want je kunt vaak meer verdienen als je het productieproces slimmer aanpakt. De lesstof in deze module sluit aan op de bedrijfseconomische basiskennis van de huidige opleiding. De mbo-student leert innovatief te denken. Wat zijn bijvoorbeeld de materialen die overblijven van een teelt? Kun je de reststromen ergens anders voor gebruiken? Zie je kans voor het ontstaan voor een nieuw extra product als je reststromen (bijvoorbeeld warmte en tomaten) combineert? Deze oplossingen legt de mbo-student vast in een bedrijfs- of verbeterplan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


Preview webbased module

De CIV T&U module Biobased is ook in online vorm uitgebracht. Log hier in voor de module. Geen inlog gegevens? Neem dan contact op met lisa@civtu.nl

Biobased prev.jpg