Telen op afstand

De toekomstige teeltmanager stuurt de teelt op afstand aan. Hij of zij doet dit digitaal, met behulp van bijvoorbeeld sensoren en een klimaatcomputer. Monitoringstechnieken zorgen ervoor dat de teeltmanager meerdere teelten op verschillende (ook internationale) locaties tegelijk centraal kan aansturen. Met behulp van sensoren, metingen en observaties in de teelt wordt de voortgang in de gaten gehouden en is het mogelijk om op afstand te corrigeren. Als er ergens een storing optreedt is deze teeltmanager de eerste die het signaleert.

De module is een mooie mix van plantkennis en techniek. De mbo-student leert tijdens deze module hoe de techniek ingezet wordt om op afstand de teelt te kunnen monitoren en bij te sturen. Met behulp van sensoren, metingen en observaties in de teelt leert de mbo-student de voortgang in de gaten te houden. Als uit de meetgegevens blijkt dat de condities van de teelt aangepast moeten worden, dan leert hij of zij hoe en wanneer bij te sturen.

De mbo-student krijgt les in allerlei technische processen en ontwikkelt technisch inzicht. Verslaglegging, opnieuw meten, interpreteren en beoordelen of de sturing de goede resultaten heeft opgeleverd, horen hierbij. Verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en communiceren zijn belangrijke competenties in deze module.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan