Internationale handel & plantgezondheid

Hygiëne heeft prioriteit nummer één bij een productiehandels- of veredelingsbedrijf in de tuinbouwsector. De kwaliteitsmanager zorgt daarvoor en is verantwoordelijk voor de hygiëne in de productie- en de handelsketen. Een gezonde en duurzame teelt kan niet zonder een goed opgeleide specialist met kennis van hygiëne protocollen. Hygiëne moet gewaarborgd zijn. De incidenten moeten snel afgehandeld en geëvalueerd worden, zodat incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Deze module is een uitbreiding op de bestaande kennis over bedrijfs- en producthygiëne. Tijdens de module leert de mbo-student over microbiologie, epidemiologie en micro-organismen. Denk hier bijvoorbeeld aan bacteriën, schimmels, aaltjes, mijten en virussen. Ook leert hij of zij de risicomomenten bij de verschillende stappen in het teeltproces te herkennen. Uiteraard pakken we ook het wetboek erbij. De student leert ook over wettelijke aansprakelijkheid en de juridische gevolgen. Een degelijke risico-inventarisatie en een goed protocol voorkomen incidenten. Na de module moet de mbo-student deze kunnen schrijven. Deze module is inclusief een projectweek bij toonaangevende bedrijven.

Van de module 'Internationale handel & plantgezondheid' is ook een online versie beschikbaar.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan