Veredeling

De toekomstige assistent veredelaar ondersteunt de veredelaar bij het ontwikkelen van competitieve rassen van een bepaald gewas. Het is de persoon die assisteert bij de selectie van plantmateriaal en het uitvoeren van veredelingsproeven en hij of zij ondersteunt bij de registratie hiervan. Ook bereidt de assistent Veredelaar zelfstandig verdelingsprogramma’s voor. Daarnaast geeft hij of zij vaktechnisch support aan de technici en legt technische productiegegevens vast ten behoeve van de marketing van nieuwe producten. De assistent Veredelaar kan uitleg geven aan de andere afdelingen in het bedrijf over de nieuw ontwikkelde gewassen.

Met de module 'Veredeling' verwerft de mbo-student de basiskennis van veredeling. Hij leert over genetica, oefent met het opzetten van veredeling proeven en leert veredelingsprogramma’s te schrijven. Tevens zijn er lessen over plantenrassen, veredelingsmethoden en plantenziekten en leert de student over de teelteisen. De marketing van nieuwe gewassen staat ook op het lesprogramma.

Deze module is inclusief een projectweek bij toonaangevende bedrijven. Naast kennis van het vak spelen sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden en een brede kijk op de sector ook een rol in het lesprogramma.

Van de module 'Veredeling' is ook een online versie beschikbaar.

Resistentieverdeling

Zaadbedrijven zijn altijd op zoek naar gewassen die minder vatbaar of zelfs resistent zijn tegen stress zoals ziekten en plagen of die weinig opbrengstverlies hebben bij droogte of zout in de bodem. Deze resistente eigenschappen worden vervolgens gebruikt om in te kruisen in de meest commerciële rassen. In de module 'Resistentieveredeling' worden diverse aspecten van dit vak besproken.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan