Horti Experience Centre

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

In elke regio waarin het CIV T&U actief is, ontstaan meeting points waar het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerkt aan betekenisvolle opleidingen, afgestemd op de nationale en internationale praktijk. In deze samenwerking zal de ontwikkeling van beroepscompetenties dicht bij bedrijven (dus “in optima forma”) mogelijk worden gemaakt. Het CIV T&U levert daar een belangrijke bijdrage aan de benodigde content en manieren om tot goede meetingpoints te komen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

kweekbakje met sensors meisje half gezicht 2.jpg

Het Horti Experience Centre (HEC) is gevestigd bij GreenQ aan de Violierenweg in Bleiswijk. Het Meetingpoint is een campus waar bedrijven, bedrijvigheid, vmbo, mbo, hbo, en wo-onderzoek samen komen. Het HEC functioneert als ontmoetingsplaats voor de Greenport-bedrijven, hun (potentiele) medewerkers, (potentiele) studenten, onderzoekers, docenten, beleidsmakers en andere belanghebbenden of belangstellenden. Dit ontmoetingspunt is gericht op ontmoeten, kennis delen en ontwikkeling. Hiermee is dit Meetingpoint de derde campus binnen de Greenport Horti Campus. De andere twee meetingpoints/campussen liggen in het Westland en Barendrecht. De Greenport Horti Campus is het platform waarin bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen uit de Greenport in de regio Westland-Oostland-Barendrecht samen werken om de innovatie- en internationale concurrentiekracht blijvend te versterken. Goed onderwijs is een essentieel onderdeel van deze agenda.

hec.jpg

Naast de reguliere samenwerking zoals in beroepspraktijkvorming en praktijkleren,  wordt ook  samengewerkt op het gebied van:

  • Uitvoering onderwijsactiviteiten op het meetingpoint of in het bedrijf;
  • Coaching van studenten en cursisten;
  • Gastlessen (inzet vakexpertise op school, het meetingpoint of in bedrijf);
  • Beschikbaar stellen faciliteiten;
  • Vraagstukken uit de sector laten indalen in het onderwijs;
  • Aansluiten bij bestaand onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Wageningen UR dan wel Delphy;
  • Aansluiten bij de internationale activiteiten van Wageningen UR, GreenQ, Lentiz onderwijsgroep en Edudelta.

Partners van Meetingpoint Horti Experience Centre

Bleiswijk logos.png