Nieuws

Overhandiging rapport duurzame inzetbaarheid

Gepubliceerd op
16 januari 2019

Tijdens de Groenpact Manifestatie op 16 januari 2019 werd het eerste exemplaar van het rapport 'Duurzame inzetbaarheid in de Circulaire Kas' overhandigd aan Peter Loef (Glastuinbouw Nederland) en Gert Kant (CIVT&U).

Het rapport geeft een beeld van de huidige situatie rondom arbeid in de glastuinbouw en van de uitdagingen waar de sector nu en in de toekomst voor staat. Op basis van interviews en een meeting met experts presenteert het rapport suggesties voor mogelijke acties en een mogelijke rolverdeling om de uitdaging rondom duurzame inzetbaarheid van personeel in de sector aan te gaan. 

De Groenpact Manifestatie is een evenement voor iedereen die bij de groene sector en het onderwijs betrokken is, zoals bestuurders, staf, docenten, bedrijfsleven en beleidsmakers. Zo ook de Minister van LNV, Carola Schouten.