Nieuws

Duurzame inzetbaarheid in de Circulaire Kas

Gepubliceerd op
16 januari 2019

Duurzame ontwikkelingen zorgen voor grote, snelle veranderingen. Het project Duurzaamheid in de Circulaire Kas onderzoekt wat het personeel in de glastuinbouw nodig heeft om daarin mee te gaan en inzetbaar te blijven.

De groene sector staat voor grote veranderingen. Maatschappelijke vraagstukken rond duurzaamheid hebben veel impact op de sector. Hoe kunnen groene bedrijven bijvoorbeeld bijdragen aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot, de energietransitie en het opslaan van water? LTO Glaskracht heeft in 2017 onderzocht wat deze vragen betekenen voor de toekomst van de glastuinbouw en op basis daarvan een visie opgesteld.

Duurzame ontwikkeling voor mensen

Tegen de achtergrond van deze toekomstvisie voor de glastuinbouw is er een inspirerend boek uitgebracht onder de titel ‘Voorwaarts Mars, over de circulaire kas als kans voor de toekomst’. Dit boek beschrijft stappen voor een duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw. Daarbij gaat het niet alleen over ‘planet’ (milieu), maar ook over ‘profit’ (economie) en ‘people’ (mensen), oftewel sociale innovatie. Het project ‘Duurzame inzetbaarheid in de Circulaire Kas’ is opgezet om dat laatste aspect verder uit te werken: wat hebben de mensen in de groene sector nodig om mee te kunnen gaan in deze ontwikkelingen?

Uitdaging: krappe arbeidsmarkt

In 2018 is de huidige arbeidsmarkt in de glastuinbouw in kaart gebracht met interviews, een expertmeeting en deskresearch. Op dit moment is het bijvoorbeeld lastig om voldoende mensen te krijgen en verdwijnt er veel gekwalificeerd personeel naar andere sectoren. De vraag is daarom hoe je ervoor kunt zorgen dat mensen wel duurzaam inzetbaar blijven binnen de glastuinbouw, bijvoorbeeld in een nieuwe functie of door middel van bijscholing.

Oplossing: leren omgaan met veranderingen

Voor duurzame inzetbaarheid is het vooral belangrijk dat het personeel goed leert omgaan met de grote en snelle veranderingen in de sector. Daarvoor is het nu nodig om de bevindingen van dit project om te zetten in acties voor bedrijven, overheden, kennis/onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en dergelijke. Om werknemers fysiek, maar vooral mentaal weerbaar te maken. Dat vraagt om ander onderwijs, zowel vóór het betreden van de arbeidsmarkt als daarna. Het belangrijkste is om studenten en personeel continu te blijven uitdagen en op groeimogelijkheden te wijzen. Flexibiliteit moet centraal staan.

Rapport ‘Advies duurzame inzetbaarheid’

Het rapport geeft een beeld van de huidige arbeidssituatie in de glastuinbouw. En van de uitdagingen waar de sector nu en in de toekomst voor staat. Op basis van interviews en een expertmeeting presenteert het rapport suggesties om de uitdaging voor de sector rond duurzame inzetbaarheid van personeel aan te gaan. Met mogelijke acties en een rolverdeling.

Presentatie ‘Conferentie Circulaire Kas’

De presentatie geeft de belangrijkste uitkomsten van het rapport weer. Verder zijn twee bijdragen aan de expertmeeting van 29 november 2018 opgenomen. Over de toekomst van de sector met de arbeidsmarktanalyses 2018 van Colland (door Peter Loef) en de eerste bevindingen op basis van deskresearch en interviews (door Nico van Hemert).

Infographic ‘Duurzame inzetbaarheid in de Circulaire Kas’

Deze infographic geeft een goed overzicht van de uitdagingen waar de glastuinbouw in Nederland voor staat. Van het wereldvoedselvraagstuk en de energietransitie tot uitstroom van jongeren. Hoe zorgen we voor voldoende duurzaam inzetbare werknemers om deze uitdagingen aan te gaan?

Rapportage Stagesimulator Noord-Holland’

De Stagesimulator is een succesvol project van adviesorganisatie Kasgroeit in de regio Westland, Oostland en Barendrecht. De Stagestimulator brengt onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar en verbetert het imago van de groene sector. Deze rapportage geeft aanbevelingen om de Stagestimulator uit te breiden naar Noord-Holland.