Dossier

Ondernemer ken je kracht

Ondernemer Ken Je Kracht (OKJK) richt zich op het ondersteunen van ondernemers in het maken van strategische keuzes. Hiervoor is gebruik gemaakt van de methode Interactief Strategisch Management (ISM). Deze methode is een combinatie van verschillende theorieën en hulpmiddelen.

Ondernemers en studenten krijgen door ISM meer lef en zelfvertrouwen. Het op gestructureerde wijze ontwikkelen van een strategisch plan zorgt voor een bewustere houding ten aanzien van eigen keuzes en beslissingen. Bovendien wordt het eenvoudiger deze uit te dragen en te beargumenteren naar derden, zoals financiers en (regionale) overheden. Het creëren van kansen wordt hierdoor vergroot!

Uitgangspunten

Het uitgangspunt is dat de ondernemer centraal staat.

Lees meer

  • Compententiegericht: uitgangspunt is de competentie van de ondernemer 'waar ben ik goed in?'
  • De rol van de adviseur verandert van coach naar facilitator
  • Integraal: het gehele bedrijf wordt in beschouwing genomen
  • Gericht op duurzame ontwikkeling (people, planet en profit)
  • Interactief: in samenspraak met omgeving en samenleving
  • Resultaatgericht: actieplannen zijn uitvoerbaar en te monitoren.

Strategisch Management Tool

De Strategisch Management Tool (SMT) is een computerprogramma dat onderdelen van een strategie kan doorrekenen. Zo kan SMT ondersteunend zijn bij het opstellen van een duurzame bedrijfsstrategie.

Scores die betrekking hebben op allerlei persoon-, bedrijfs- en omgevingsfactoren, worden ingevuld in de SMT. De uitvoer van SMT bestaat uit een spinnenweb van diagrammen met een score op elf generieke strategieën. Het programma zoekt op basis van de expertkennis naar een strategie die past bij het bedrijf.

Lees meer

De Strategisch Management Tool is via internet beschikbaar en is toegankelijk met een gebruikersaccount:

Voor meer informatie kun u contact opnemen met Niels Tomson

GAP (bron: N. Tomson, LEI Wageningen UR)

GAP-analyse

Een specifiek nieuw element in de SMT is de GAP-analyse. In de SMT-tool wordt op basis van de antwoorden op de vragen berekend welke strategieën het best passen bij de ondernemer, de onderneming en de omgeving waarin de ondernemer opereert.

Bij de GAP-analyse kan er aangegeven worden wat de doelstrategie van de onderneming is. Vervolgens berekent de GAP-tool in hoeverre deze strategie past bij de ingevoerde gegevens van de onderneming.

Laatste wijziging aan dit dossier:

27 februari 2015

Praktijkles CAH Vilentum 2013, Bron: N. Tomson, LEI Wageningen UR