Dossier

Nieuwe technieken plantenveredeling

In de plantenveredeling vindt op dit moment zeer snelle innovatie plaats. Een deel van deze innovatie is onderdeel van een maatschappelijk debat. Dit dossier bevat lesmateriaal om nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten door te laten stromen naar verschillende niveaus in het Groene onderwijs. Ultiem doel is jongeren zodanig van kennis te voorzien dat zij zelf een goed onderbouwde mening kunnen formuleren over kansen en risico’s van gebruik van nieuwe technieken in de veredeling, en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan genoemd maatschappelijk debat.

De lesmaterialen zijn ontwikkeld door  Wageningen University & Research in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit binnen het Leernetwerk Maatschappelijke acceptatie van nieuwe technieken in de veredeling (BO-20-011-038). Op verzoek van de docenten binnen dit leernetwerk zijn leermiddelen ontwikkeld op het niveau van MBO, HBO en WO: 8 Powerpoints, 4 toelichtende clips (films) en een game (rollenspel).