Dossier

Marktinnovaties sierteelt

De Nederlandse tuinbouw behoort tot de wereldtop. De sierteeltsector als onderdeel van de Nederlandse tuinbouw is toonaangevend in de wereld. De ambitie van de sierteeltsector is die positie van toonaangevende, internationaal georiënteerde wereldspeler te behouden. Daarom werkt de sector in initiatieven als de Innovatiemotor van Greenport Aalsmeer of Kennis en Innovatieimpuls regio Boskoop aan innovatie.

De innovatie kan zich richten op een beter product of een beter productieproces. Maar innovatie kan ook gaan om een andere manier van marketing, distributie of dienstverlening.

Dat kan bijvoorbeeld door nieuwe producten te ontwikkelen, nieuwe toepassingen te bedenken, merkontwikkeling of opzetten van een andere marketingstrategie. Zo kun je werken aan nieuwe verdienmodellen.

De Innovatiemotor Greenport Aalsmeer is een samenwerkingsverband van Stichting Greenport Aalsmeer, Hogeschool InHolland, Wageningen UR Glastuinbouw, Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), het Ontwikkelcentrum en de Kamer van Koophandel

innovatiemotor_4.JPG

Merkontwikkeling

Merken vormen de mogelijkheid om meer onderscheidend vermogen van verse producten zoals groente, fruit, bloemen en planten te realiseren en de spiraal van kostprijsoriëntatie en lage winstmarges te ontvluchten.

Lees meer

Merken bieden de potentie de winstmarge te vergroten en daarmee de concurrentiepositie van het Nederlandse product te versterken.

Beauty is Everywhere

Telers werken samen aan een nieuw marketingconcept voor Anthurium, Bromelia en Ficus.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Blooming Traders

Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen gericht op het (her)introduceren van nieuwe soorten.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

innovatiemotor_3.JPG

Marketingstrategie

Kun je met toepassing van groen ouderen actiever houden? Kun je nieuwe teelten voor de markt van kruidengeneesmiddelen ontwikkelen? Of kun je nieuwe businessmodellen ontwikkelen voor de vebetring van de leefomgeving in kantoren, scholen en zorgcentra door een forse verhoging van plantdichtheid?

Lees meer

Groen en licht als bron van vitaliteit en energie

Hoe kan men ouderen laten wonen en hen verzorgen als een positief onderdeel van de maatschappij? Een aanpak om ouderen actiever te houden is Bouwen met Groen en Glas. Gebouwen met groen en glas als bouwmateriaal vormen een vitaliserende omgeving. Daarnaast wekken die gebouwen zelf energie op en produceren ze zelf (een deel van hun) voedsel. Het Vooronderzoek 'Groen Licht voor de ouderenzorg' geeft ideeën en voorbeelden van de mogelijkheden van Bouwen met Groen en Glas in (ouderen)- zorginstellingen.


Nieuwe teelten voor de markt van kruidengeneesmiddelen

Nederlandse telers kunnen geneeskrachtige kruiden voor uiteenlopende afzetmarkten telen. Omdat ze gewassen telen onder strikt gecontroleerde omstandigheden van voeding, water en licht, kunnen ze - in combinatie met het Nederlandse systeem voor kwaliteitscontrole - kwalitatief hoogwaardige grondstoffen leveren voor zowel de farmaceutische industrie als traditionele geneesmiddelen.

Groen op scholen

Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor het verbeteren van de leefomgeving door een forse verhoging van plantdichtheid in kantoren, scholen en zorgcentra.

Nichemarketing

Een klein product kan met een goede marketingstrategie, wereldwijd verkopen. Enkele voorbeelden:

innovatiemotor_2.JPG

Productvernieuwing

Kun je kerstroos ook verkopen als snijbloem? Is nedervanille te ontwikkelen als potplant? Of kun je een waterbakplant inzetten als vochtregulator zodat het bijdraagt aan een gezonde en stimulerende omgeving?


Lees meer

Businesscluster Kerstroos

Kun je kerstroos (Helleborus) ook verkopen als snijbloem?

Nedervanille als nieuw product

Is nedervanille te ontwikkelen als potplant? Zijn er meer toepassingen?

Waterbakplant radiator

Kun je een waterbakplant inzetten als vochtregulator zodat het bijdraagt aan een gezonde en stimulerende omgeving?

innovatiemotor_7.jpg

Onderwijs

Actueel

Recente berichten van Groen Kennisnet

Laatste wijziging aan dit dossier:

30 maart 2017