Nieuws

Studenten voeren unieke praktijkproef uit

Gepubliceerd op
10 februari 2017

Binnen de opleiding Teelt & Technologie van Groene Welle in Zwolle worden vaak prangende vragen vanuit het bedrijfsleven onderzocht. Op dit moment loopt er binnen de groene onderwijsinstelling een unieke praktijkproef naar de toepassing van biologisch afbreekbaar touw.

In een professionele setting is de situatie van een gemiddelde Nederlandse kas nagebootst, waardoor de uiteindelijke resultaten representatief zijn voor veel Nederlandse kwekers. De mooie praktijkproef wordt door studenten Teelt & Technologie  uitgevoerd in opdracht van API (Applied Polymer Innovaties) uit Emmen. Drs. Ing. Bas Krins, director R&D van API, bezocht onlangs de lessen en gaf toelichting op de nieuwe ontwikkeling.

Hergebruik biomassa

API ontwikkelt biologisch afbreekbaar touw voor de onder andere de glasgroenteteelt. Op dit moment wordt bij de teelt van tomaten, komkommers, paprika en aubergine vaak plastic materiaal gebruikt dat niet biologisch afbreekbaar is. Wereldwijd komt er na de teelt zo een enorme massa restproduct vrij. Dit product bestaat uit de oude planten (biomassa) met daarin het niet afbreekbare touw. Om de biomassa te kunnen hergebruiken, door bijvoorbeeld composteren, moet het niet biologisch afbreekbaar touw eruit worden gehaald. Dit kost tijd en geld. Daarnaast moet het touw zodanig worden verwerkt dat het niet in het milieu terechtkomt. Ook dit kost tijd en geld.

Zoeken naar oplossingen

Een nieuwe oplossing is dus nodig. Bijvoorbeeld biologisch afbreekbaar touw. Dit touw is gemaakt van polymeren die van zetmeel (mais, tapioca) gemaakt zijn. Dit nieuwe product zal de productie van restproducten kunnen verminderen. API richt zich op de ontwikkeling van dit product.

Maar voordat het biologisch afbreekbaar touw kan worden toegepast, moet er nog wel onderzoek worden gedaan. En hier spelen onder meer de studenten Teelt & Technologie een rol. Zij zullen zich buigen over vragen als: is het sterk genoeg? Hoe zit het met de levensduur? Wat doet vocht, temperatuur, licht, gewicht van de planten? Begint het touw al biologisch af te breken tijdens de teelt onder invloed van schimmels en bacteriën?

Praktijkproeven

Om genoemde vragen te kunnen beantwoorden zijn er praktijkproeven nodig met verschillende type touw en onder verschillende praktijksituaties. Wereldwijd worden verschillende praktijkproeven opgezet. Eén van die proeven vindt nu plaats bij de Groene Welle. In de kas aan de Koggelaan worden verschillende typen touw uitgeprobeerd. De studenten gaan uitzoeken welk type touw het bij de Groene Welle het beste doet. Ze meten het vochtgehalte, de temperatuur en lichtsterkte. Ook houden ze het gewicht van het gewas de teelt in de gaten. Ook visueel wordt het touw beoordeeld.

Aan het einde van de proef wordt bepaald welk type touw het meest geschikt is bij de teeltomstandigheden die bij de Groene Welle van toepassing zijn. De Nederlandse teeltomstandigheden worden bij de Groene Welle nagebootst. Hierdoor zijn de resultaten relevant voor de hele Nederlandse glasgroentetuinbouw. Met deze proef werken de studenten aan het onderdeel ‘innovatieve teelten’. Ze maken hierbij kennis met nieuwe ontwikkelingen in de sector en werken actief aan oplossingen.

(Bron tekst en foto: Groene Welle )